Tủ điều khiển xử lý nước tòa nhà cục vô tuyến điện

Dự án: Trạm xử lý nước tòa nhà cục vô tuyến điện

Phạm vi công việc:
- Cung cấp tủ điện động lực, tủ điều khiển động cơ…
- Thi công hệ thống cấp nguồn điện động lực, điện điều khiển cho hệ thống bơm xử lý nước thải.