Thinking Buildings

Dự án Tủ điều khiển xử lý nước thải nhà máy UNIBEN KCN Phố Nối A- Hưng Yên

Chủ đầu tư: nhà máy UNIBEN KCN Phố Nối A- Hưng Yên Địa điểm: Phố Nối - Hưng Yên Phạm vi công việc: - Cung cấp tủ điện động lực, tủ điều khiển động cơ… - Thi công hệ thống cấp nguồn...

Xem thêm

SE-SL with S tube

Dự án: Tủ điều khiển xử lý nước tòa nhà cục vô tuyến điện

Địa điểm: Hà Nội Phạm vi công việc: - Cung cấp tủ điện động lực, tủ điều khiển động cơ… - Thi công hệ thống cấp nguồn điện động lực, điện điều khiển cho hệ thống bơm xử lý nước.

Xem thêm

SMART water treatment

Tủ điều khiển xử lý nước Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Địa điểm: Hà Nội Phạm vi công việc: - Cung cấp tủ điện động lực, tủ điều khiển động cơ… - Thi công hệ thống cấp nguồn điện động lực, điện điều khiển cho hệ thống bơm xử lý nước.

Xem thêm